Mastodon
5 dk okuma s羹resi

ChatGPT ve T羹retici Yapay Zekalar Nas覺l al覺覺r?

Yapay zeka ve ChatGPT g羹n羹m羹zde en 癟ok konuulan konulardan birisi. ChatGPT'ye 繹devinizi yapt覺rabiliyor, kod yazd覺rtabiliyor, yaz覺n覺z覺 iyiletirmenizi isteyebiliyorsunuz. 襤nsanlar bu teknolojileri kullanarak hayatlar覺n覺 ve ilerini kolaylat覺rmaya balad覺lar bile. Peki bu teknolojiler nas覺l gelitiriliyor ve 癟al覺覺yor? ChatGPT ger癟ekten konumalar覺n覺z覺 hat覺rl覺yor mu? Bu yaz覺mda bunlar覺 konuaca覺z.

Konu hakk覺ndaki videomuz:

T羹retici Yapay Zekalar Nas覺l al覺覺r?

T羹retici yapay zekalar bug羹n kulland覺覺m覺z ve pop羹ler olan yapay zeka t羹r羹. Bir girdi veriyorsunuz ve bu balamda size bir 癟覺kt覺 veriyor.

Bu sonuca ulaabilmek i癟in yapay zekam覺z覺 eitmemiz gerekiyor. ncelikle makineye bir s羹r羹 veri veriyoruz ve diyoruz ki bunlardan bir anlam 癟覺kar, bir ba kur. Yaln覺z bir makine nas覺l bu kadar kompleks ba kurabilir ki? D羹羹nsenize o kadar fazla kelimemiz var ve kelimeler farkl覺 balamlarda farkl覺 anlamlara gelebiliyorlar. Makinenin milyonlarca hatta belki milyarlarca balant覺 kurmas覺 laz覺m ki b羹t羹n balamlar覺 anlayabilsin.

襤te bu s羹reci eitme s覺ras覺nda 繹retiyoruz.

Yapay zekalar覺 eitmek i癟in birden fazla se癟enek mevcut. Bug羹n kulland覺覺m覺z t羹retici yapay zekalar g繹zetimsiz 繹renme tekniini kullan覺yor.

G繹zetimsiz ve G繹zetimli renme

G繹zetimsiz 繹renme s羹recini anlayabilmek i癟in 繹nce g繹zetimli 繹renme s羹recini anlamam覺z gerekli. G繹zetimli 繹renme s羹recinde bir geri bildirim mevcut. Yapay zekan覺n verdii sonuca doru yapt覺n, yanl覺 yapt覺n diyoruz. Bunu en g羹zel Mario oynayan yapay zeka ile a癟覺klayabiliriz.

G繹zetimsiz 繹renme s羹recindeyse bir insan geri bildirimi yok. Siz araya girip buras覺 doru veya yanl覺 diyemiyorsunuz ve demeniz de 癟ok zor. GPT'yi veya Stable Diffusion'覺 d羹羹necek olursan覺z ne kadar kompleks 癟覺kt覺lar verebildiklerini hat覺rlayacaks覺n覺z. Bunun eitim s羹recinde doru veya yanl覺 demek zor, Mario oyunu gibi belli bal覺 kurallarla olacak ey deil.

G繹zetimsiz 繹renmede insan geri bildirimi a癟覺覺n覺 kapatmak i癟in araya kay覺p fonksiyonu giriyor.

rnein sizin elinizde bir metin var. Yapay zekaya "Vikipedi'de" diye bir kelime veriyorsunuz ve devam覺n覺 getirmesini istiyorsunuz. Yapay zeka da bir s羹r羹 kelime deniyor ve kay覺p fonksiyonu orijinal metinlerle yapay zekan覺n getirdii kelimeleri k覺yaslayarak s羹rekli en optimal seviyeye getirene kadar yapay zeka parametrelerini deitiriyor.

Bu ekilde, sonraki kelimeyi en optimal seviyede tahmin etmeye 癟al覺arak yapay zekam覺z kompleks balant覺lar kurabiliyor.

ChatGPT Sizi Tan覺m覺yor

Baka konumak istediim bir konuysa, GPT ile sohbet ederken sanki 繹nceki yaz覺m覺z覺 hat覺rl覺yormu gibi hissediyoruz. Ger癟ekten biriyle sohbet ediyormu gibi. Ama asl覺nda 繹yle bir ey yok.

Siz GPT ile her konutuunuzda sanki sokaktan yeni biriyle konuuyormusunuz gibi oluyor. G羹n羹m羹zdeki yapay zekalar覺n size cevap 羹retirken verebilecei kelime say覺s覺 s覺n覺rl覺 hatta sizin ona ilemesi i癟in verebileceiniz kelime say覺s覺 da s覺n覺rl覺. Yani teknik olarak zaten s繹ylediiniz hereyi hat覺rlayamaz.

Nas覺l oluyor da biz b繹yle bir hisse kap覺l覺yoruz peki?

GPT hidden state denilen bir sistem kullan覺yor. B羹t羹n konuman覺zdaki kelimeleri her seferinde kaydedemese de balam覺n覺 kaydediyor ve b繹ylece aa覺 yukar覺 ne hakk覺nda konutuunuzu kestirebiliyor.

ekirdek (Seed)

ChatGPT'nin ve Stable Diffusion'un ayn覺 girdiyi vermenize ramen her seferinde farkl覺 bir 癟覺kt覺 verdiini g繹rm羹s羹n羹zd羹r. Bunun nedeni bu yapay zekalarda rastgeleletirmek i癟in belli mekanizmalar olmas覺. Bu rastgeleletirmeyi b羹y羹k oranda 繹nlemek istiyorsak 癟ekirdei belirleyebiliriz.

ekirdek dediimiz ey bir girdi verirken yapay zekaya bir say覺 veriyoruz. Ayn覺 say覺 ile girdiyi tekrar verirsek 癟ok benzer sonu癟lar elde edeceinizi g繹rebilirsiniz. ChatGPT u an 癟ekirdei elle girmenize izin vermiyor ama ayn覺s覺n覺 Stable Diffusion'da deneyebilirsiniz.

Yapay Zeka Neden Yanl覺 Bilgi Veriyor?

Uzun s羹re yapay zeka kulland覺ysan覺z mutlaka ama mutlaka yanl覺 bilgi verdiine ahit olmusunuzdur. Ama neden yanl覺 bilgi veriyor?

  1. Eitildii veri yanl覺 olabilir.

Hat覺rlayacak olursan覺z t羹retici yapay zekalar覺n eitiminde bir sonraki kelimeyi tahmin etmek var. Bir sonraki kelimeyi neye g繹re tahmin ediyor? Kay覺p fonksiyonunun verdii 癟覺kt覺ya g繹re. O zaman eittiimiz veride yanl覺 bilgiler varsa yapay zeka da bize yanl覺 bilgi verebilir.
襤lerleyen zamanlarda bu i daha da ucuzlat覺覺nda herkes kendi verileriyle kendi camias覺na hitap edecek bir yapay zeka 羹retebilir. 襤yi mi olur k繹t羹 m羹 olur art覺k bilemiyorum.

  1. Verilen kelimeler aras覺nda yanl覺 balant覺 kurulabilir.

Balant覺 kurma s羹recinde kay覺p fonksiyonu iyi 癟al覺mayabilir ve yanl覺 balant覺lar kurulabilir.

  1. Eitildii veri i癟erisinde belli bir g繹r羹e yak覺nl覺k olabilir.

B羹t羹n bu nedenlerden dolay覺 yapay zekadan olgusal bilgiler al覺rken kontrol etmeyi unutmay覺n.

Yapay Zekan覺n Gelecei

u an bir yapay zeka kulland覺覺n覺zda verdiiniz girdiler ve ald覺覺n覺z 癟覺kt覺lar hep baka bilgisayarlarda depolan覺yor. Bu da hassas bilgilerinizi paylaamaman覺z demek. 羹nk羹 her an o bilgisayarlarda bir veri ihlali olabilir veya o bilgisayara eriimi olan kiiler sizin bilgilerinize de eriebilir.

B羹lteni takip edenler, ge癟tiimiz g羹nlerde GPT'nin konumalar覺n覺z覺 dier kullan覺c覺lara s覺zd覺rd覺覺n覺 hat覺rlayacaklard覺r.

ChatGPT kendi gizlilik politikas覺nda, OpenAI websitesi 羹zerinden yapt覺覺n覺z konumalar覺 sonsuza kadar tutma ve kullanma hakk覺na sahip olduunu s繹yl羹yor. API ile 癟ektiiniz verileriyse 30 g羹n tutma hakk覺na sahip. Bunlar覺 kay覺t olurken veya servisi kullan覺rken kabul ediyorsunuz.

Yapay zekan覺n geleceini Tony Stark'覺n JARVIS'i gibi d羹羹nebilirsiniz. Yapay zeka g羹n羹n sonunda bizim yard覺mc覺m覺z. Biz hayat覺m覺z覺 en 癟ok hangi konuda harc覺yorsak o konular hakk覺nda bize 繹zel ve bizim makinelerimizde 癟al覺an yapay zekalar olmal覺.

u an Stable Diffusion'覺 bir癟ok lokal bilgisayarda rahat 癟al覺t覺rabiliyorsunuz. GTX 1050 Ti ile ben resim 羹retebiliyorum ancak ChatGPT gibi bir modeli hen羹z lokalde 癟al覺t覺rmak i癟in 癟ok daha g羹癟l羹 ekran kartlar覺na ihtiyac覺n覺z var.

襤yi haberse bu durum gitgide iyileiyor yani muhtemelen bundan 5-10 y覺l sonra bir癟oumuz lokalde yapay zeka 癟al覺t覺rabileceiz. Hep JARVIS gibi bir yapay zekam olsun isterdim. Art覺k hayal deil.