Mastodon
12 dk okuma s羹resi

1 Resim 1 Ses 襤nan覺lmaz Deepfake: Microsoft Vasa 1 - Hafta 16/2024

Herkese selamlar dostlar yeni bir b羹ltene ho geldiniz! Bug羹n 21 Nisan 2024.

B羹ltende bu hafta Microsoft bir ses dosyas覺 ve bir resimle deepfake yapman覺z覺 salayan Vasa 1 ad覺ndaki yapay zeka modelini duyuruyor, Windows 11 Insider s羹r羹m羹nde balang覺癟 men羹s羹ne reklamlar ekleniyor, Threads T羹rkiye'de ge癟ici olarak kapat覺l覺yor ve Apple, Mac'lerin hala 8 GB RAM'li sat覺lmas覺n覺n doru bir karar olduunu savunuyor.

Hepsi ve daha fazlas覺 aa覺da sizlerle!

zg羹r Yaz覺l覺m

KDE'ye explicit sync 繹zellii geldi. Bu da demek oluyor ki NVIDIA kullan覺c覺lar覺 KDE'de art覺k glitch yaamayacak ama bunun olmas覺 i癟in bir de NVIDIA'n覺n 555. s羹r羹m羹n羹 yay覺nlamas覺n覺 beklememiz gerekiyor. Birka癟 ay i癟erisinde NVIDIA kullan覺c覺lar覺 Wayland 羹zerinde 癟ok daha rahat edecek.

This week in KDE: Explicit Sync
This week something big got merged: support for Explicit Sync on Wayland! What does this do? In a nutshell it allows apps to tell the compositor when to display frames on the screen, reducing laten

ext2 kullan覺mdan kald覺r覺lm覺 olarak iaretlendi. ext2 dosya sistemi 19 Ocak 2038'den sonraki tarihleri desteklemiyormu ve hala ext2 kullanan sistemler varsa ext4'e ge癟ilmesi tavsiye ediliyor. Bu tarihte kim ext2 kullan覺r ki diye soracak olursan覺z muhtemelen eski sistemler.

ext2: mark as deprecated - kernel/git/torvalds/linux.git - Linux kernel source tree

Yapay Zeka

Bu hafta udio ad覺nda bir yapay zeka sitesi ortaya 癟覺kt覺. 襤stediiniz kelimelerle s繹zs羹z veya s繹zl羹 m羹zik 羹retmenize olanak sal覺yor. H覺zl覺 bir ekilde 癟al覺覺yor ve 癟ok ilgin癟 sonu癟lar 癟覺karabiliyorsunuz. A癟覺k癟as覺 kullan覺nca biraz korkutucu da geliyor 癟羹nk羹 saniyeler i癟erisinde b繹ylesine m羹zik 羹retebilmek ilgin癟. Ben de birka癟 tane 羹rettim ama telif hakk覺 var m覺 yok mu bilmiyorum dolay覺s覺yla videolarda kullanmay覺 d羹羹nm羹yorum. A癟覺k beta s羹resinde 羹cretsiz, denemek isterseniz bakabilirsiniz.

Adobe, Premiere Pro uygulamas覺na 羹retici yapay zeka 繹zelliklerini getirecek. Yay覺nlanan videoya bakt覺覺m覺zda inan覺lmaz g羹zel bir g羹ncelleme olarak g繹z羹k羹yor. 襤stediiniz herhangi bir objeyi 癟ok h覺zl覺 bir ekilde deitirebiliyorsunuz veya bir sahneyi uzatabiliyorsunuz. Ayn覺 zamanda bir癟ok 羹癟羹nc羹 parti yapay zekayla da 癟al覺acakm覺. Bir video edit繹r羹 olarak bir yandan beni heyecanland覺rsa da bir yandan korkutucu g繹z羹k羹yor.

Adobe Premiere Pro is getting generative AI video tools and hopefully OpenAIs Sora
Those third-party integrations arent guaranteed, though.

Meta Llama 3 modelini yay覺nlad覺. 8B'lik modeli u ana kadarki en g羹癟l羹 8B modeli olarak g繹z羹k羹yor. Ayn覺 zamanda 70B modeli Gemini Pro 1.5'i ve Claude 3 Sonnet'i baz覺 testlerde ge癟iyor. Llama 3'羹n a癟覺k bir yapay zeka modeli olduunu da hat覺rlatal覺m. Yani kendi sisteminizde lokal olarak kullanabilirsiniz.

Meta Llama 3
Build the future of AI with Meta Llama 3. Now available with both 8B and 70B pretrained and instruction-tuned versions to support a wide range of applications.

Meta, WhatsApp 羹zerinden ger癟ek zamanl覺 resim 羹retebilmenize izin verecek. Anlad覺覺m kadar覺yla Meta AI u an bir癟ok Meta uygulamas覺na dahil edilmeye baland覺 ama hen羹z T羹rkiye'de kullan覺lam覺yor. Muhtemelen ilerleyen haftalarda buraya da a癟覺lacakt覺r.

Meta is adding real-time AI image generation to WhatsApp
Meta is going all in on AI.

Microsoft bir ses dosyas覺 ve bir resimle deepfake yapman覺z覺 salayan Vasa 1 ad覺ndaki yapay zeka modelini duyurdu. Sonu癟lar inan覺lmaz... Buna benzer bir eyi ge癟tiimiz haftalarda Google da yay覺nlam覺t覺 ama korkular覺ndan halka a癟m覺yorlar. Eninde sonunda bu teknolojiler herkese a癟覺k olacak ve olduunda muhtemelen yand覺k 癟羹nk羹 ortal覺k yalan haberden ge癟ilmeyecek.

Microsofts VASA-1 can deepfake a person with one photo and one audio track
YouTube videos of 6K celebrities helped train AI model to animate photos in real time.

G羹venlik

Telegram'覺n Windows uygulamas覺nda .pyzw uzant覺l覺 dosyalara t覺kland覺覺nda otomatik olarak python scriptini kullan覺c覺ya sormadan 癟al覺t覺r覺yor ve bu da kullan覺c覺n覺n zararl覺 yaz覺l覺m 癟al覺t覺rmas覺na yol a癟覺yor. Tabii bundan ger癟ekten etkilenen var m覺 bilmiyoruz 癟羹nk羹 kullan覺c覺n覺n sisteminde python da y羹kl羹 olmas覺 laz覺m ve g繹nderilen dosyaya t覺klam覺 olmas覺 laz覺m. Bu a癟覺k kapat覺ld覺 ve art覺k .pyzw dosyas覺na t覺klad覺覺n覺zda size hangi uygulama ile a癟mak istediinizi soruyor.

Telegram fixes Windows app zero-day used to launch Python scripts
Telegram fixed a zero-day vulnerability in its Windows desktop application that could be used to bypass security warnings and automatically launch Python scripts.

ABD'deki bir mahkeme 羹phelinin telefonunu a癟mak i癟in biyometrik verilerin zorla kullan覺lmas覺nda sak覺nca olmad覺覺na karar verdi. Bu tarz biyometrik verilerle cihazlar覺n覺z覺n a癟覺labilmesindeki en b羹y羹k sorun sizin izniniz veya haberiniz olmadan biyometrik verileriniz kullanarak sisteminize eriilebilmesi. Tam g羹venlik istiyorsan覺z, biyometrik veri opsiyonlar覺n覺 kapatmakta fayda var.

Cops Can Force Suspect To Unlock Phone With Thumbprint, US Court Rules - Slashdot
An anonymous reader quotes a report from Ars Technica: The US Constitutions Fifth Amendment protection against self-incrimination does not prohibit police officers from forcing a suspect to unlock a phone with a thumbprint scan, a federal appeals court ruled yesterday. The ruling does not apply to

斥 Mahremiyet

Rekabet Kurumunun ald覺覺 kararla birlikte Threads, T羹rkiye'de ge癟ici olarak kapat覺l覺yor. Rekabet Kurumu uzun s羹redir Meta'n覺n uygulamalar覺 aras覺nda kullan覺c覺 verilerini kombine etmemesi gerektiini s繹yl羹yordu ve hatta bu durumu kale almad覺覺 i癟in g羹nl羹k ceza kesiyordu. Threads ile Instagram verilerini kullan覺c覺lara d羹zg羹n a癟覺klamadan birletirdii i癟in Threads'in kapat覺lmas覺n覺 istemiler. Bence doru karar, eer ki b繹yle bir veri birletirme olay覺 olacaksa olay覺 daha d羹zg羹n a癟覺klamal覺lar ve 癟覺kma iini daha da kolaylat覺rmal覺lar. AB bu tarz kararlar al覺nca Meta geri ad覺m atmak zorunda kal覺yor ama T羹rkiye i癟in bunu yapacak m覺 g繹receiz.

Meta to close Threads in Turkey to comply with injunction prohibiting data sharing with Instagram | TechCrunch
Meta will temporarily shutter Threads in Turkey on April 29, in response to an injunction imposed by the countrys competition authority.

spy.pet ad覺ndaki bir site, herkese a癟覺k Discord sunucular覺ndaki verileri sakl覺yor ve sat覺yor. Mesela bir kullan覺c覺n覺n ad覺n覺 aratt覺覺n覺zda hangi sunucularda olduunu ve b羹t羹n bu sunucularda ne mesajlar yazd覺覺n覺 tek tek g繹rebiliyorsunuz. Her ne kadar herkese a癟覺k sunucularda ne yazd覺覺n覺za dikkat edin desek de Discord'un bu duruma izin vermesi ilgin癟 bir durum.

Spy.pet is harvesting your Discord history with no ability to opt-out
Discord is one of the few instant messaging platforms that makes it easy to forget that your chat history is recorded. Every chat message you send in a

AB, Meta'n覺n para kar覺l覺覺nda takip edilmeme modelini reddetti. AB zorlamalar覺yla Meta yeni bir sistem getirmiti hat覺rlayacak olursan覺z. Ayl覺k belli bir miktar 繹dediinizde Meta sizi takip etmiyor ve reklam g繹stermiyordu ama art覺k bunu da yapamayacaklar. Meta bu iin i癟inden 癟覺kmak i癟in baka bir yol bulmas覺 gerekecek.

Meta is out of options: EU regulators reject its privacy fee for Facebook and Instagram
So much for the pay or okay model that the Facebook and Instagram parent recently introduced in the EU.

Oyun

Sony, Playstation 5 Pro'yu 癟覺karmaya haz覺rlan覺yor. G繹r羹n羹e g繹re Pro modeli daha g羹癟l羹 bir GPU ve biraz daha h覺zl覺 bir CPU i癟erecek. Sony, Pro modelinde GPU ilemenin standart Playstation 5'ten %45 daha h覺zl覺 olmas覺n覺 bekliyor.

Sonys PS5 Pro is Real and Developers Are Getting Ready For It - Slashdot
Sony is getting ready to release a more powerful PS5 console, possibly by the end of this year. After reports of leaked PS5 Pro specifications surfaced recently, The Verge has obtained a full list of specs for the upcoming console. From the report: Sources familiar with Sonys plans tell me that dev

Vanguard'覺n gelmesiyle birlikte League of Legends'覺n art覺k Linux'ta oynan覺lamayaca覺n覺 biliyorsunuz. LoL istemcisi sisteminizin Vanguard ile uyumlu olup olmad覺覺n覺 anlamak i癟in bir script 癟al覺t覺r覺yor ve verdii sonuca g繹re Linux kullan覺c覺lar覺n覺n sistemi Vanguard ile uyumlu... Ger癟ekte 繹yle deil ama bu script en az覺ndan o ekilde tespit ediyor. Ge癟tiimiz hafta Riot bir yaz覺 paylat覺 ve Linux'ta LoL'羹 oynayan 800 kii olduunu s繹yledi. Bana bu say覺 sa癟ma gelmiti 癟羹nk羹 s覺rf bizim toplulukta bile 800'den fazla LoL oynayan Linux kullan覺c覺s覺 vard覺r. Belki yanl覺 tespit etmelerinin nedeni doru beceremedikleri Vanguard scriptidir...

Vanguard on Linux - Lemmy
This is League Of Legends running with wine on fedora. I thought Vanguard will only run on windows?

Apple, maazas覺nda retro oyun em羹lat繹rlerine izin verecek ve bu sefer sadece AB'ye 繹zel deil global olarak herkes buna eriebilecek. 襤lerleyen g羹nlerde Apple cihaz覺n覺za em羹lat繹r indirip eski oyunlar覺 oynayabilirsiniz.

Apple Opens the App Store To Retro Game Emulators - Slashdot
In an update on Friday, Apple announced that game emulators can come to the App Store globally and offer downloadable games. Apple says those games must comply with all applicable laws, though -- an indication it will ban apps that provide pirated titles, adds The Verge. From the report: The mo

Bahsetmeye Deer Haberler

Avrupa Parlementosundaki Korsan Partisi sat覺n al覺nan oyunlar覺n oynan覺lamaz hale gelmesi konusunda eylem al覺yor. Ge癟tiimiz g羹nlerde Ubisoft "The Crew 1" oyununu oynan覺lamaz hale getirdi ve bu durum insanlar覺n tepki vermesine neden oldu. Korsan partisi de b繹yle bir durumda kaynak kodlar覺n覺n a癟覺lmas覺 ve topluluk taraf覺ndan oyunun maintain edilmesi gerektiini s繹yl羹yor. Kaynak kodu a癟覺lmasa bile bence sat覺n al覺nan bir oyunun oynan覺lamaz hale getirilmesi yanl覺 ve buna yasal bir 繹nlem art.

Western Digital 2025 y覺l覺nda 4 TB'l覺k SD Kart 癟覺karmay覺 planl覺yor. n羹m羹zdeki hafta demo olarak g繹stereceklermi. Saniyede 104 MB h覺zlara da 癟覺kabiliyormu. MB'l覺k CD'lerden, GB'l覺k DVD'lerden nereye geldik. Art覺k ufac覺k bir kart 4 TB'l覺k veri saklayabiliyor.

SD cards finally expected to hit 4TB in 2025
For media pros cameras and laptops.

Apple'覺n pazarlama y繹neticisi Evan Buyze Mac'lerin hala 8 GB RAM'li sat覺lmas覺n覺n doru bir karar olduunu savundu. zellikle M3 bilgisayarlar覺n 8 GB RAM'li 癟覺kmas覺n覺 bir癟ok insan eletirmiti hat覺rlayacak olursan覺z ama g繹r羹n羹e g繹re Apple'覺n bu durum umrunda deil. Apple i癟in 8 GB RAM eklemek pek maliyetli deildir zaten ayn覺 fabrikada seri 羹retim yap覺l覺yor. Bence premium etiketli bir laptopun bu dakikadan sonra 8 GB RAM ile gelmesi komik. Y繹netici abimiz video izlemek ve g羹nl羹k ileri yapmak i癟in yeterli demi ama M3 al覺yorsam bilgisayar覺 son g羹c羹ne kadar kullanmak isterim ve video d羹zenleme gibi iler de yapmak isterim. 8'den 16'ya 癟覺kmak i癟in 200 dolar vermek 癟ok sa癟ma. 8 ile gelmesi 癟ok sa癟ma...

Apple argues in favor of selling Macs with only 8GB of RAM
With the launch of the M3 MacBook Pro last year, many reviewers and customers criticized the company for still selling

Windows 11 Insider s羹r羹m羹nde balang覺癟 men羹s羹ne reklamlar ekleniyor. Bir sonraki Windows'u a癟覺覺n覺zda balang覺癟 men羹n羹zde 繹nerilenler kategorisi alt覺nda uygulamalar g繹rebilirsiniz. Insider s羹r羹m羹nde bu durumu ayarlardan kapatman覺za olanak salasalar da ana s羹r羹me gelecek mi ve gelirse ayn覺 ekilde kapat覺lmas覺na izin verilecek mi imdilik bunlar soru iaretleri. 襤letim sistemi seviyesinde reklamlara maruz kalmak en sevdiim ey. :)

Microsoft to make recommendations in Windows 11
This wasnt what most had in mind when Redmond promised to make the feature great again

Baz覺 Windows 10 kullan覺c覺lar覺 Windows 11'e Intel Smart Sound Technology s羹r羹c羹s羹 y羹z羹nden ge癟emiyordu ve bu durum 29 ay sonra 癟繹z羹ld羹. Eer ki siz de bu durumdan dolay覺 Windows 11'e ge癟emiyorduysan覺z art覺k y羹kseltebilirsiniz.

Microsoft lifts years-old compatibility hold for Windows 11
It probably wasnt only sound driver problems that kept users away

YouTube yay覺nlad覺覺 bir blog yaz覺s覺nda reklam engelleyen mobil uygulamalar覺n 繹n羹ne ge癟eceini duyurdu. YouTube API'n覺 kullanarak reklam engelleyen uygulamalarda kullan覺c覺lar art覺k video izlerken sorun yaayacakm覺. Tabii kulland覺覺n覺z bu uygulama YouTube API'n覺 kullanm覺yorsa muhtemelen bu durumdan etkilenmeyecektir.

YouTubes ad blocker crackdown now includes third-party apps
YouTubes ad blocking battle continues.

AB'deki Apple kullan覺c覺lar覺 art覺k iOS'e webden uygulama y羹kleyebilecek ama bu webden y羹kleme muhabbeti Android'de olduu gibi APK eklinde deil. Da覺t覺c覺n覺n Apple'dan onay almas覺 laz覺m ve onaydan sonra kendi sitesine bir balant覺 koyuyor, siz o balant覺ya t覺klad覺覺n覺zda uygulamay覺 Apple'覺n API'覺 羹zerinden kuruyorsunuz. Yani 繹yle ba覺ms覺z bir ekilde APK yay覺nlay覺p kurmak s繹z konusu deil. Ayn覺 zamanda burada 1 milyon y羹kleme 羹zerindeki gelitiricilerden kullan覺c覺 ba覺na 0.50 繹deme de hala ge癟erli. Daha 繹nce konutuumuz gibi, deien bir ey yok...

Official: EU users can download iOS apps from the web
Anticompetitive remedies? Weve heard of them

Y覺llar覺n Nouveau gelitiricisi Ben Skeggs NVIDIA ekibine dahil oldu ve yine Nouveau'ya katk覺da bulunmaya balad覺. Bence a癟覺k kaynak gelitiricinin NVIDIA'ya kat覺lmas覺 g羹zel bir ey. G羹n羹n sonunda Linux'taki NVIDIA s羹r羹c羹lerinin daha baar覺l覺 olmas覺n覺 salayaca覺n覺 d羹羹n羹yorum.

Former Nouveau Lead Developer Joins NVIDIA, Continues Working On Open-Source Driver
Following last year Nouveau receiving support for running with the NVIDIA GSP firmware and initial GeForce RTX 40 series accelerated support, Ben Skeggs of Red Hat unexpectedly resigned as the Nouveau kernel driver maintainer

YouTube Android uygulamas覺nda varsay覺lan olarak AV1 癟繹z羹c羹s羹ne ge癟iyor. AV1 g羹n羹m羹zde kulland覺覺mn覺z H264 癟繹z羹c羹lerinden daha kaliteli ve verimli olsa da bataryay覺 h覺zl覺 yiyor ve bu durumdan baz覺 Android kullan覺c覺lar覺 ikayet癟i. Siz ne d羹羹n羹yorsunuz? Son g羹ncellemelerden sonra YouTube'un daha fazla batarya kulland覺覺n覺 tespit ettiniz mi?

YouTube moves to AV1 by default to the dismay of some Android users
Google sparks controversy after confirming AV1 will become the new default

Ne retiyorum?

Bu hafta sisteminize nas覺l kendi DNS sunucunuzu ve Pi-Hole'u kurabileceinizi g繹steriyorum.

Haftan覺n Yaz覺l覺m覺

Bu haftaki yaz覺l覺m覺m覺z bir web uygulamas覺: MarkdownDown

Herhangi bir internet sayfas覺n覺 MarkDown'a 癟evirmenize olanak sal覺yor ve GPT filtreleri de uygulayabiliyorsunuz, b繹ylece sayfay覺 癟ok daha derli toplu bir ekilde kaydetmenize olanak sal覺yor.

MarkdownDown
Convert any webpage to a clean markdown w/ images downloaded.

Bu haftaki b羹ltenimizin de sonuna geldik, haftaya g繹r羹mek 羹zere!