Mastodon
13 dk okuma s羹resi

Fedora 40 ve Ubuntu 24.04 Yay覺nland覺! - Hafta 17/2024

Herkese selamlar dostlar yeni bir b羹ltene ho geldiniz! Bug羹n 28 Nisan 2024.

B羹ltende bu hafta Fedora 40 ve Ubuntu 24.04 yay覺nlan覺yor, in'deki klavye uygulamalar覺nda yazd覺覺n覺z her ey adakiler taraf覺ndan g繹r羹lebiliyor, GitHub'da resmi depoya zararl覺 yaz覺l覺m balant覺s覺 eklenebiliyor ve TikTok ABD'de kapat覺lmak 羹zere.

Hepsi ve daha fazlas覺 aa覺da sizlerle!

zg羹r Yaz覺l覺m

Fedora 40 yay覺nland覺. GNOME 46 ve KDE 6.0.3 s羹r羹mleriyle geliyor. Deiikliklere bakt覺覺mda 癟ok b羹y羹k eyler g繹remedim. Genel olarak KDE ve GNOME'un yeni s羹r羹mlerine gelen performans art覺lar覺 bu g羹ncellemeye dahil tabii. Fedora kullan覺c覺lar覺n覺n g羹ncelleme yapmas覺n覺 tavsiye ediyorum.

Whats new in Fedora Workstation 40 - Fedora Magazine
Summary description of improvements and new features in Fedora 40 Workstation.

Ubuntu 24.04 LTS s羹r羹m羹 de yay覺nland覺. 襤癟erisinde GNOME 46 var ama KDE 6 yok. Bu LTS s羹r羹m羹ne maalesef KDE yetimedi. Onun d覺覺nda genel olarak paketlerde g羹ncellemeler var ve 5 y覺l boyunca desteklenecek. Yaln覺z itsfoss.com sitesindeki bir yazar Ubuntu 24.04'te .deb paketlerinin varsay覺lan olarak grafik aray羹z羹nde y羹klenmeme sorunu olduunu dile getirdi. Bunu kasten 癟繹zmediklerini ve insanlar覺 zorla Snap kulland覺rtmak istediklerini s繹yl羹yor. Yeni ge癟en kullan覺c覺lara genelde Ubuntu 繹neriliyor ve yeni ge癟en insanlar覺n .deb dosyalar覺n覺 varsay覺lan olarak sisteminde kuramamalar覺 b羹y羹k sorun. S覺rf bu nedenden dolay覺 Ubuntu'yu art覺k balang覺癟 dostu olarak nitelendirmeyebiliriz.

Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat Is Now Available for Download, Heres Whats New - 9to5Linux
Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) is now available for download powered by the Linux 6.8 kernel and featuring the GNOME 46 desktop environment.

Yapay Zeka

Microsoft, Phi-3-mini ad覺nda bir yapay zeka modeli yay覺nlad覺. Bu model telefonlarda 癟al覺mak i癟in tasarland覺 ve olduk癟a k羹癟羹k bir model. 3.8 milyar parametre veri olmas覺na ramen testlerde GPT 3.5 ve Mixtral 8X7B gibi modellere yak覺n sonu癟lar veriyor. Tabii testler her zaman doruyu g繹stermiyor, kendi sonu癟lar覺m覺za dayanarak konumak daha iyi olur ama bu kadar k羹癟羹k bir modelin b繹ylesine performans sergilemesi g羹zel.

Microsofts Phi-3 shows the surprising power of small, locally run AI language models
Microsofts 3.8B parameter Phi-3 may rival GPT-3.5, signaling a new era of small language models.

Apple, OpenELM ad覺nda bir yapay zeka serisi yay覺nlad覺. 270 milyondan 3 milyar parametreye kadar model i癟eren bu serinin amac覺 telefonlarda 癟al覺mak. Muhtemelen yeni 癟覺kan iPhone'larda lokalde baz覺 yapay zeka 繹zelliklerinin h覺zl覺 癟al覺mas覺 i癟in kullanacaklar. Bu arada OpenELM'in lisans覺 ticari kullan覺ma da izin veriyor.

Apple Releases OpenELM: Small, Open Source AI Models Designed To Run On-device - Slashdot
Just as Google, Samsung and Microsoft continue to push their efforts with generative AI on PCs and mobile devices, Apple is moving to join the party with OpenELM, a new family of open source large language models (LLMs) that can run entirely on a single device rather than having to connect to cloud

Adobe, VideoGigaGAN ad覺nda videolar覺 8 kat daha net yapman覺za olanak salayan bir yapay zeka modeli duyurdu. nceki YZ modellerine k覺yasla titreme ve bozulma gibi yayg覺n sorunlar覺 癟繹zd羹羹n羹 s繹yl羹yorlar ve sonu癟lar olduk癟a g羹zel g繹z羹k羹yor. Tabii herkese a癟覺lacak m覺 oras覺 imdilik soru iareti.

Adobes impressive AI upscaling project makes blurry videos look HD
VideoGigaGAN improves video resolution by up to 8x

G羹venlik

D覺ar覺dan t覺klad覺覺n覺z Github balant覺lar覺na dikkat edin. G繹rd羹羹n羹z balant覺 resmi deponun balant覺s覺 gibi g繹z羹kse de zararl覺 yaz覺l覺m覺 indirp kurabilirsiniz. Mesela https://github[.]com/microsoft/vcpkg/files/14125503/Cheat.Lab.2.7.2.zip balant覺s覺nda Microsoft'un resmi deposundan bir zip dosyas覺 indiriyormusunuz gibi g繹z羹kse de asl覺nda 繹yle deil. Github'daki "issues" k覺sm覺na girdiinizde yoruma bir dosya ekleyebiliyorsunuz ve bu eklediiniz dosyalar覺n balant覺s覺 yukar覺daki gibi g繹z羹k羹yor. Hatta siz yorumunuzu silseniz bile balant覺dan dosyay覺 indirmeye devam edebiliyorsunuz. ok s覺k覺nt覺l覺 bir durum. 襤nsanlar覺 resmi uygulamay覺 indiriyorsun diye kand覺rabilirler. Ayn覺 durum Gitlab'de de kefedilmi.

GitHub comments abused to push malware via Microsoft repo URLs
A GitHub flaw, or possibly a design decision, is being abused by threat actors to distribute malware using URLs associated with a Microsoft repository, making the files appear trustworthy.

Europol u癟tan uca ifrelemenin kald覺r覺lmas覺n覺 istiyor. Kendilerine g繹re irketler yasal olarak sadece istedikleri kiilerin mesajlar覺n覺 okuyabilmeliler. Herkesin mesaj覺nda g繹z羹m羹z yok diyorlar. A癟覺klamada "Toplumlar覺m覺z daha 繹nce kolluk kuvvetlerinin ulaamayaca覺, su癟lular覺n g羹venli bir ekilde iletiim kurabilecei ve 癟ocuk istismar覺n覺n geliebilecei alanlara m羹samaha g繹stermedi, imdi de g繹stermemelidir." deniyor. U癟tan uca ifreleme birisi i癟in k覺r覺l覺rsa herkes i癟in k覺r覺l覺r. G羹venlik dediimiz ey sadece belli kiilerde 癟al覺s覺n dierlerinde 癟al覺mas覺n diyebileceimiz bir ey deil. U癟tan uca ifrelemenin kald覺r覺ld覺覺 g羹n b羹t羹n devletler irketlere bask覺 yap覺p normal vatandalar覺n mesajlar覺na eriecek. Zaten Meta, Apple gibi irketlerin u癟tan uca ifrelemenin kald覺r覺lmas覺na kar覺 癟覺kmas覺n覺n nedeni devletlerle uramak istememeleri. 羹nk羹 veriyi verseler sorun oluyor vermeseler sorun oluyor. Normal artlar alt覺nda bu irketlerin verilerden para kazand覺覺n覺 d羹羹necek olursak u癟tan uca ifrelemeyi sistemlerine koymalar覺n覺n en b羹y羹k nedeni devlet ve medyayla art覺k uramak istememeleri. Europol ve bir癟ok devlet kurumunun u癟tan uca ifrelemeyi kald覺rmak istemeleri su癟lular falan deil, su癟lular zaten bir ekilde yakalan覺yor. 襤stedikleri herkesin b羹t羹n verilerine an覺nda ulamak.

Europol Becomes Latest Law Enforcement Group To Plead With Big Tech To Ditch E2EE - Slashdot
Yet another international cop shop has come out swinging against end-to-end encryption - this time its Europol which is urging an end to implementation of the tech for fear police investigations will be hampered by protected DMs. The Register: In a joint declaration of European police chiefs publis

eScan ad覺ndaki bir antivir羹s firmas覺 g羹ncellemelerini HTTP 羹zerinden yap覺yormu ve bu durum da hackerlar覺n MITM sald覺r覺s覺 yaparak kullan覺c覺n覺n sistemine zararl覺 yaz覺l覺m y羹klemesine yol a癟t覺. Bir antivir羹s f覺rmas覺 olarak bu hatay覺 yapmalar覺 ayr覺 komik. u an sorunu 癟繹zm羹ler ama ben olsam bu firmay覺 kullan覺rken bir kez daha d羹羹n羹rd羹m.

Hackers infect users of antivirus service that delivered updates over HTTP
eScan AV updates were delivered over HTTP for five years.

Citizenlab'in yapt覺覺 arat覺rmaya g繹re in'de sat覺lan telefonlarda y羹kl羹 gelen ve maazadan indirdiiniz klavye uygulamalar覺nda yazd覺覺n覺z her ey dinleyiciler taraf覺ndan g繹r羹lebiliyor. Biliyorsunuz klavye uygulamalar覺 yaz覺n覺z覺 daha da iyiletirmek ad覺na yazd覺覺n覺z eyleri kendi sunucular覺na g繹nderiyorlar ve in b繹lgesindeki klavye uygulamalar覺n覺n hemen hemen hepsi bu g繹nderme s羹recinde HTTPS balant覺s覺 kullanm覺yorlar. Veriler ifrelenmedii i癟in herkes okuyabiliyor. Huawei d覺覺ndaki bir癟ok telefon markas覺nda varsay覺lan gelen klavye uygulamalar覺nda bu durumu kefetmiler, Samsung cihazlar覺 da dahil. Tahminen in h羹kumeti i癟in bir arka kap覺 olarak d羹羹nebiliriz ama kan覺tlayamay覺z. Listede Samsung'un olmas覺na ekstra a覺rd覺m.

The not-so-silent type: Vulnerabilities across keyboard apps reveal keystrokes to network eavesdroppers - The Citizen Lab
In this report, we examine cloud-based pinyin keyboard apps from nine vendors (Baidu, Honor, Huawei, iFlyTek, OPPO, Samsung, Tencent, Vivo, and Xiaomi) for vulnerabilities in how the apps transmit user keystrokes. Our analysis found that eight of the nine apps identified contained vulnerabilities that could be exploited to completely reveal the contents of users keystrokes in transit. We estimate that up to one billion users could be vulnerable to having all of their keystrokes intercepted, constituting a tremendous risk to user security.

斥 Mahremiyet

Google 3.parti 癟erez desteinin kesilmesini 4.defa erteledi! Biliyorsunuz 2020 y覺l覺nda Apple ve Mozilla 羹癟羹nc羹 parti 癟erezleri kald覺rd覺. Bu taray覺c覺larda y覺llard覺r 羹癟羹nc羹 parti 癟erezler yok ve dolay覺s覺yla internette kullan覺c覺 mahremiyetini artt覺r覺yor. Google ilk defa 2021'de kendisinin 羹癟羹nc羹 parti 癟erez desteini kald覺raca覺n覺 s繹ylemiti, sonra 2022'ye erteledi. 癟羹nc羹 defa 2024'e erteledi ve imdi tekrar 2025'e erteliyorlar. Bu dakikadan sonra kald覺racaklar覺na g羹venim pek kalmad覺.

Google cant quit third-party cookiesdelays shut down for a third time
Google says UK regulator testing means the advertising tech will last until 2025.

Ses klonlama ve deepfake gibi teknolojilerin gelimesiyle birlikte ilerleyen g羹nlerde daha fazla sorun olaca覺n覺 hep konuuyoruz. ABD'deki bir 繹retmen, m羹d羹r羹n sesini klonlayarak 覺rk癟覺 konumalar yapt覺rt覺p internette yay覺nlad覺 ve bunun sonucunda m羹d羹r kovulman覺n eiine kadar geldi. Neyse ki aklanm覺 ama o s羹re癟 esnas覺nda okulda herkesle gerginlik yaam覺lar ve b繹yle bir konumda olmak istemezdim. S繹ylemediiniz bir ey i癟in herkes sizi yarg覺l覺yor ve kendinizi kan覺tlamak i癟in belki aylarca uraacaks覺n覺z... retmene ceza vermiler ama bu tarz olaylara ilerleyen aylarda daha fazla ahit olaca覺z gibi g繹z羹k羹yor.

Man arrested for framing colleague with AI-generated voice
Athletics boss accused of deep-faking Baltimore school principal

Oyun

itch.io Filistin i癟in bir yard覺m paketi d羹zenlemi. 8 dolara hem oyunlara sahip olabiliyorsunuz hem de destekte bulunuyorsunuz. Destek olmak isterseniz b羹lten balant覺s覺ndan siteye gidebilirsiniz.

Palestinian Relief Bundle by ghosthunter and 358 others
Palestinian Relief Bundle: 373 items for $8.00

Bahsetmeye Deer Haberler

Flathub'覺n websitesine g羹zel bir g羹ncelleme geldi. Art覺k en bata haftal覺k rotasyonla deien bir uygulama galerisi mevcut. Hemen aa覺s覺ndaysa trendler, pop羹ler, yeni ve g羹ncellendi kategorileriyle uygulama filtreleyebiliyorsunuz. Yeni uygulama kefetmek ad覺na Flathub g羹zel bir yer haline geldi.

Flathub - Apps for Linux
Find and install hundreds of apps and games for Linux. Enjoy Firefox, Telegram, RetroArch, GIMP and many more!

Meta, sanal ve artt覺r覺lm覺 ger癟eklik sistemleri i癟in gelitirdii iletim sistemini dier 羹reticilere de a癟覺yor. Yeni ad覺 Horizon OS olacak ve Lenovo, Xbox, Asus gibi firmalar kendi 羹r羹nlerinde kullanacaklar覺n覺 duyurdular. Meta'n覺n bu iletim sistemini a癟mas覺ndaki amac覺 bu g繹zl羹klerin dier firmalarla birlikte daha fazla gelitirilmesi ve yay覺lmas覺 癟羹nk羹 ne kadar fazla insan kullan覺rsa muhtemelen o kadar daha fazla veri toplayabilecekler. Yoksa milyarlarca dolar para ak覺tt覺lar bu sanal ger癟eklik mevzusuna, o kadar kolay kolay vermezlerdi. Uzun vadede en iyi eylemin bu olduunu d羹羹nd羹ler bence.

A New Era for Mixed Reality | Meta Quest Blog
Today were taking the next step toward our vision for a more open computing platform for the metaverse. Were opening up the operating system powering our Meta Quest devices to third-party hardware makers, giving more choice to consumers and a larger ecosystem for developers to build for. Were working with leading global technology companies to bring this new ecosystem to life and making it even easier for developers to build apps and reach their audiences on the platform.

襤lemciniz SSE4.2 komut setini desteklemiyorsa art覺k Windows 11 y羹kleyemeyeceksiniz. Bu komut seti i5 ile geldi ve son 15 y覺ld覺r 癟覺kan hemen hemen her ilemcide var ama 15 y覺l 繹nceki bilgisayarlara Windows 11 kurulamamas覺 i癟in bir neden daha ortaya 癟覺km覺 oldu. 2025 y覺l覺nda Windows 10 destei kesildiinde durumlar ne olacak merak ediyorum.

Windows 11 gives more old CPUs the cold shoulder
Even tighter requirements, so its time to put old hardware out to pasture... or find an alternative OS

Apple, 2024 y覺l覺nda 700 ile 800 bin aras覺nda Vision Pro 羹retmeyi planl覺yordu ancak 羹retim say覺s覺n覺 400 ile 450 bin aras覺na d羹羹rd羹ler. 襤nsanlar覺n Vision Pro'ya olan istei beklediklerinden daha h覺zl覺 bir ekilde d羹m羹. 覺kt覺覺 haftalarda herkes konuuyordu art覺k denk gelmiyoruz herhangi bir yerde.

Apple Cuts Vision Pro Shipments As Demand Falls Sharply Beyond Expectations - Slashdot
An anonymous reader shares a report: Apple has dropped the number of Vision Pro units that it plans to ship in 2024, going from an expected 700 to 800k units to just 400k to 450k units, according to Apple analyst Ming-Chi Kuo. Orders have been scaled back before the Vision Pro has launched in market

iPadOS 18'e hesap makinesi gelebilir! Evet iPad'de g繹m羹l羹 gelen bir hesap makinesi yokmu ve bir sonraki versiyonunda dahil etmeyi planl覺yorlar. G羹zel bir gelime.

iPadOS 18 could ship with built-in Calculator app, after 14 Calculator-less years
Every single iPhone and Mac has come with a calculator app, but not the iPad.

Ge癟en hafta Windows 11 beta s羹r羹mlerindeki balang覺癟 men羹s羹ne reklamlar geleceini s繹ylemitik. Art覺k yeni g羹ncellemeyle birlikte bu durum herkese a癟覺l覺yor. Windows art覺k size balang覺癟 men羹s羹nde uygulama tavsiye edecek. Neyse ki bu durumu ayarlardan kapatabiliyorsunuz.

Windows 11 Start menu ads are now rolling out to everyone
A new Windows 11 update is rolling out this week.

Windows 11 reklam mevzusunda bir gelime daha var. Windows 11'in Insider s羹r羹m羹nde balang覺癟 men羹s羹nde kiiselletirilmi reklam i癟in bir API kefedilmi. Yani ilerleyen haftalarda Microsoft balang覺癟 men羹s羹ne sadece 繹nerilen uygulamalar deil de baka tarz reklamlar da getirebilir. Yukar覺da da bahsettiimiz gibi imdilik bunu kapatabiliyorsunuz ama belki ilerleyen zamanlarda kapatamayacaks覺n覺z.

If Start menu ads in Windows 11 arent bad enough, something worse might be on the horizon
Dont be surprised if you see more invasive ads in the Windows 11 Start menu in the future.

TikTok'u sat yoksa yasakl覺yoruz yasas覺 senatodan ge癟tikten sonra ABD bakan覺 Joe Biden'覺n imzalamas覺yla birlikte resmiyete kavutu. Art覺k TikTok'un sat覺lmad覺覺 senaryoda ABD'den banlanmas覺 i癟in say覺l覺 g羹nler kald覺. Bu duruma k覺zan ve sevinen bir s羹r羹 Amerikal覺 var.

Biden Signs TikTok Divest or Ban Bill Into Law - Slashdot
President Joe Biden signed a foreign aid package that includes a bill that would ban TikTok if China-based parent company ByteDance fails to divest the app within a year. The Verge: The divest-or-ban bill is now law, starting the clock for ByteDance to make its move. The company has an initial nine

Tabii ByteDance ekibi hala bu durumu durdurmak i癟in yasal yollar覺 kovalamaya 癟al覺覺yor ve yapt覺klar覺 a癟覺klamada eer ki yasal yollarla bu ii 癟繹zemezsek satmak yerine ABD'de kapanmay覺 tercih ederiz demiler.

ByteDance Prefers TikTok Shutdown in US if Legal Options Fail, Report Says - Slashdot
TikTok owner ByteDance would prefer shutting down its loss-making app rather than sell it if the Chinese company exhausts all legal options to fight legislation to ban the platform from app stores in the U.S., Reuters reported Thursday, citing sources. From the report: The algorithms TikTok relies o

Normalde Apple uygulaman覺zda 羹癟羹nc羹 parti sat覺n alma y繹ntemine y繹nlendirmek veya bundan bahsetmek yasak biliyorsunuz ve ge癟tiimiz haftalarda AB m羹zik uygulamalar覺nda alternatif uygulama y繹ntemlerine izin verilmesi gerektii karar覺n覺 vermiti. Spotify da ilk bata kendi sitelerine y繹nlendiren 繹deme balant覺s覺n覺 i癟eren bir g羹ncelleme paylam覺 ve iki hafta Apple bunu g繹rmezden gelip kabul etmemi. Daha sonra balant覺y覺 silip sadece "Daha ucuza abone olmak isterseniz sitemizden de 繹deme yapabilirsiniz." eklinde bir metin koymular ve Apple bunu da reddedip %27'lik komisyonu 繹demek zorundas覺n覺z demiler. Yani Apple burada yasalar覺 ihlal ediyor ama kimsenin umrunda deil. A癟覺k a癟覺k yasay覺 ihlal ettii i癟in bence b羹y羹k bir ceza vermeliler ki ak覺llans覺nlar yoksa ne kadar yasa 癟覺kar覺rsan 癟覺kar belli ki yasalar覺 kendi kafalar覺na g繹re yorumlayacaklar.

Spotify claims Apple wants tax for in-app pricing tweak
App maker accuses Cupertino of defying EU rules

Ne retiyorum?

Bu hafta Linux sistemlerine neredeyse bulaacak olan xz-utils arka kap覺s覺n覺 sizlere anlat覺yorum.

Haftan覺n Yaz覺l覺m覺

Bu haftan覺n yaz覺l覺m覺 yine bir web uygulamas覺, Stepify!

YouTube'daki eitim videolar覺n覺 yaz覺l覺 olarak ad覺m ad覺m rehberlere 癟eviriyor. Normal videolarda denemeyin. Rehber videolarda duruma g繹re g羹zel 癟al覺abiliyor. T羹rk癟e videolarda 癟al覺sa da 癟覺kt覺y覺 maalesef imdilik 襤ngilizce veriyor.

Stepify

Bu haftaki b羹ltenin de sonuna geldik, haftaya g繹r羹mek 羹zere!